ข่าวเด่น
ธุรกิจส่วนตัว

อยากมีธุรกิจส่วนตัว เริ่มต้นอย่างไร ถึงจะปัง

ธุรกิจส่วนตัว หลายคนเคยรู้สึกท้อกับปัญหาที่เจอมาตลอด อย่างเช่น การทำงานที่ไม่ได้เป็นส่วนตัว ย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน

อ่านต่อ »
ธุรกิจออนไลน์

แนวทาง การทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

  การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนก่อน คำว่าธุรกิจไม่ใช่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ยุคที่มีเทคโนโลยีทันสมัยการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ ธุรกิจออนไลน์

อ่านต่อ »
3 ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน

3 ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน ปรับแนวคิดจากต่างประเทศนำมาสร้างกำไร

3 ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการจะต้องให้ความใส่ใจ เพราะการสร้างธุรกิจให้ยาวไกลต่อไป ไม่ใช่เรื่องง่าย

อ่านต่อ »
ธุรกิจส่วนตัว

อยากมีธุรกิจส่วนตัว เริ่มต้นอย่างไร ถึงจะปัง

ธุรกิจส่วนตัว หลายคนเคยรู้สึกท้อกับปัญหาที่เจอมาตลอด อย่างเช่น การทำงานที่ไม่ได้เป็นส่วนตัว ย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน

อ่านต่อ »
ธุรกิจออนไลน์

แนวทาง การทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

  การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนก่อน คำว่าธุรกิจไม่ใช่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ยุคที่มีเทคโนโลยีทันสมัยการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ ธุรกิจออนไลน์

อ่านต่อ »
3 ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน

3 ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน ปรับแนวคิดจากต่างประเทศนำมาสร้างกำไร

3 ธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการจะต้องให้ความใส่ใจ เพราะการสร้างธุรกิจให้ยาวไกลต่อไป ไม่ใช่เรื่องง่าย

อ่านต่อ »

ธุรกิจ ในอนาคต กับการนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจ ในอนาคต ปัญหาภาวะโลกร้อนฝุ่นควันมลพิษเป็นปัญหาเรื้อรังที่กัดกินโลกของเรา มาเป็นระยะเวลานานหลาย 10 ปี จนกระทั่งเริ่มมีการผลักดันการสร้างพลังงานสะอาด เดิหน้าผลักดันนโยบายด้านสภาพภุมิอากาศของสหภาพยุโรป ที่จะมีการขอความร่วมมือจากหลายประเทศ เพื่อปฏิรูปการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะถูกจำกัดลงในทุก ๆ ปีมีการกำหนดเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดต่ำที่สุด 27% ในปี พ.ศ. 2030 แสดงให้เห็นถึงการเร่งปรับตัว

 

อนาคตของการดำเนิน ธุรกิจ กับพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ขณะนี้กำลังมีการปรับเปลี่ยนรถยนต์ที่มีการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน ให้กลายเป็นรถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงการวางระบบสถานีชาร์จไฟฟ้าต่าง ๆ ที่หลาย ๆ ประเทศกำลังเร่งดำเนินการ รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเองก็ถึงเวลาที่จะต้องเร่งเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานนับตั้งแต่วันนี้ เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน นอกจากนี้ข้อดีประการใหญ่ ๆ ของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด คือการนำกลับมาใช้ซ้ำ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ที่จะต้องจ่ายรายเดือนอีกด้วย ซึ่งในกรณีที่คุณประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ถ้าคุณใส่ใจศึกษาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ ก็จะทำให้คุณมีองค์ความรู้ ที่จะนำไปปรับใช้ต่ออนาคตได้เร็วกว่าผู้ที่ยังไม่ได้เตรียมตัวแน่นอน  

 

ความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ดีที่สุด วิธีการผลิตไฟฟ้าแบบยุคเก่า เช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติล้วนสร้างผลกระทบระยะยาวต่อโลก ซึ่งนำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีมากมาย, หมุนเวียนได้ และยั่งยืน ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก พลังงานที่ดวงอาทิตย์ผลิตได้มากกว่า 10,000 เท่าของการใช้พลังงานทั้งโลก ต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กำลังจะหมดลงในที่สุด ในทศวรรษที่ผ่านมา ต้นทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 70% การอัปเดตเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ส่งผล ทำให้ระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

ตลาดงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อ้างอิงข้อมูลจาก Solar Foundation ที่ได้มีการเผยแพร่สำมะโนงานพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละปี ช่วงสิ้นปี 2019 มีผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 252,000 ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา  

 

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ นำมาใช้กับภาค ธุรกิจ

มีข้อดีที่สำคัญหลายประการ ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน และช่วยยกระดับมูลค่าธุรกิจของคุณให้เพิ่มมากขึ้น คุณสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่รักสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้อีกด้วย บริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่น Walmart กำลังปรับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากก็กำลังสนใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เช่นกัน

 

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในประเทศไทย มีผู้ให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หลายเจ้า (Solarrooftop) ทำให้ผู้ซื้อไม่ต้องติดตั้งแผงเอง และทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทันที อีกทั้ง ยังช่วยลดรอยเท้าคาร์บอน ซึ่งเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ เช่น การผายลมของวัว โดยปกติ จะแสดงเป็นจำนวนตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้น ธุรกิจขนาดเล็ก ผลิตได้ระหว่าง 11.6 – 23.3 ตันของ CO2 ต่อปี การปล่อย CO2 เหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ปล่อยมลพิษ

 

ค่าบริการ ราคากลาง

ด้วยความที่การคิดค่าบริการ ในการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ (Solarrooftop) ของแต่ล่ะเจ้านั้นแตกต่างกันไป ดังนั้น เราจึงขอนำเสนอราคาคร่าว ๆ ให้คุณได้พอเข้าใจ ดังนี้…

 

  • ค่า บริการ จัดทำเอกสาร เริ่มต้น 5000 – 50,000 บาท
  • ค่าบริการ ออกแบบ เริ่มต้น 10,000 – 250,000 บาท
  • ค่าบริการ งานติดตั้ง เริ่มต้น บาท 50,000 – 125,000 บาท
  • และอื่น ๆ

ทั้งนี้ราคาจะอยู่ ที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ที่ทำการติดตั้ง และความยากง่าย ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องให้ช่างประเมิน นอกจากนี้ ผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควรได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง ควรเสนอการรับประกันในกรณี ที่มีปัญหาระหว่างการติดตั้ง ตรวจสอบประวัติการทำงานที่มีคุณภาพ และ รีวิวการให้บริการลูกค้าจริงให้คุณใช้เวลา เพื่อหาผู้บริการ ที่ดีที่สุด

 

การประหยัด ในการดำเนินธุรกิจของคุณ

ในกรณีที่คุณประกอบกิจการ หรือ ธุรกิจ ที่ค่าไฟฟ้าของคุณอาจต่ำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับ สถานที่ตั้ง และประเภทของธุรกิจ ที่คุณดำเนินการด้วย หากเป็นกรณีนี้ การประหยัด จากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจจะไม่มี ความสำคัญมากนัก เพราะจะใช้เวลานานกว่า จะชดเชยต้นทุนเริ่มต้นในการซื้อ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ เจ้าของธุรกิจบางราย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่สูงจนเกินไปอาจไม่มีทุนหมุนเวียนได้  ต้องระวัง มีขั้นตอน ที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า กับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์บริษัท หรื อร้านของคุณ ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า รุ่นประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

ดังนั้น จึงขอแนะนำ ให้คุณชั่งน้ำหนักข้อดี และข้อเสีย อย่างรอบคอบ เพื่อนำมาตัดสินใจว่า พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ได้ผลสำหรับคุณ หรือไม่ คุณสามารถติดต่อบริษัท พลังงานแสงอาทิตย์หลาย ๆ เจ้า เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้คุณประมาณการได้ว่า  เงินออมของคุณ จะพอนำมาติดตั้งหรือไม่ ถ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่เหมาะกับ ธุรกิจของคุณในตอนนี้ อาจจะคุ้มค่ามากกว่า ที่จะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ในไม่กี่ปีข้างหน้า เทคโนโลยีใหม่ ราคาที่ลดต่ำลง และการสนับสนุน จากสาธารณชนจำนวนมาก อาจจะทำให้พลังงาน แสงอาทิตย์เข้าถึงได้มากขึ้น และมีราคา จับต้องได้มากขึ้